Väitös nykytaiteen alalta: VTL Jari Jula

2018-04-20 12:00:00 2018-04-20 14:00:00 Europe/Helsinki Väitös nykytaiteen alalta: VTL Jari Jula Jari Jula tarkastelee taiteellisessa tutkimuksessaan sattumaa. Sattuma on oleellinen osa onnistuneeksi koettua taiteellista tekoprosessia. http://taide.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e8319424204698319411e8a9530766a64894b794b7 Runeberginkatu 14-16, 00100, Helsinki

Jari Jula tarkastelee taiteellisessa tutkimuksessaan sattumaa. Sattuma on oleellinen osa onnistuneeksi koettua taiteellista tekoprosessia.

20.04.2018 / 12:00 - 14:00
Nokia-Sali, Runeberginkatu 14-16, 00100, Helsinki, FI

VTL Jari Jula esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Sattuma taiteen tapahtumisen välineenä perjantaina 20. huhtikuuta 2018.

Vastaväittäjä: FT Saara Hacklin, Kiasma
Kustos: prof. Paula Hohti, Aalto-yliopiston taiteen laitos

Keskustelu käydään suomeksi.

Lisätietoa väitöksestä:

Jari Jula tarkastelee taiteellisessa tutkimuksessaan sattumaa. Sattuma on käytetty termi taidepuheessa. Ajatus lienee, että sattuman käsitteeseen vetoamalla on ilmaistavissa jotain olennaista niin taiteellisesta työskentelystä kuin taideteoksesta. Se, mitä kukin sattumalla tarkoittaa, jää kuvauksissa yleensä epäselväksi ja termin sattuma käyttö on monenkirjavuudessaan sekavaa.

Tutkimus sisältää taiteellisen ja teoreettisen osan. Tutkimuksen teoreettisen osan tärkein lähde on Aristoteles, jonka sattumaa koskevien huomioiden pohjalta Jula määrittelee taiteellisessa työskentelyssä ilmenevän sattuman. Tutkimuksessa tarkastellaan sattuman, ei-minkään ja jonkin käsitteitä myös determinismin, fenomenologian ja itämaisen filosofian viitekehyksissä. Lisäksi Jula kuvaa sattumaa muutamin käytännön esimerkein. Keskeisiä taiteilijoita tässä ovat John Cage, Francis Bacon ja Jackson Pollock.

Sattuma on oleellinen osa onnistuneeksi koettua taiteellista tekoprosessia. Se on taiteilijan keino yllättää itsensä.  Jula määrittelee taiteelliseen tekoprosessiin sisältyvän sattuman 1. päämäärien kontekstissa ilmeneväksi tapahtumaksi, joka on 2. ennakoimaton, 3. yllättävä, 4. vailla selitystä ja 5. koetaan merkitykselliseksi.

Vastatakseen kysymykseen, millainen ilmiö sattuma taiteen tapahtumisen välineenä on, Jula kuvaa taiteentekoprosessia jakamalla sen ei-minkään ja jonkin vaiheisiin. Taiteellisen osan kaksi näyttelyä, Ei-mikään ja Jokin, mukailevat jakoa. Vaiheiden välinen ero perustuu päämäärien läsnäoloon. Sattuman esiintymisen ehdot täyttyvät jonkin vaiheessa; ei-minkään vaiheessa sattuman esiintymisen ehdot eivät täyty, sillä ei-minkään vaiheessa tekemisellä ei ole sattuman esiintymisen kannalta riittävän yksityiskohtaisia päämääriä, joita vasten valintojen tekeminen sattuman tapahtumisen edellyttämällä tavalla olisi mahdollista.

Tervetuloa!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Learning Hub Arabiassa, Hämeentie 135 C, 5. krs, huone 570 viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.