Ei vaan nyt

Ei vaan nyt on osa uuden, syksyllä alkaneen Kuva tila aika –kurssin prosessia, jossa tekemistä lähestytään kokeilun, tutkimuksellisuuden ja pitkäjänteisen taiteellisen työskentelyn kautta.

Tavoitteena on ollut rakentaa paikka välinevapaalle taiteelliselle työskentelylle, jossa jokainen opiskelija lähestyy tekemistä omista lähtökohdistaan. Tärkeä rooli on ollut keskustelulla kuvasta ja esityksestä, visuaalisesta ja kehollisesta, kriittisellä katseella ja notkealla prosessilla. Ei vaan nyt –näyttely Node galleriassa joulu-tammikuussa 2014-2015 on lähtenyt liikkeelle kysymyksestä mitä näyttely voi olla ja mitä se meille on. Se on kestonsa ajan muuttuva ja tapahtuva esitys, kokoelma teoksia ja ehdotuksia tilassa. Prosessi jatkaa uusien muotojen etsimistä keväällä 2015.

Katso: eivaannyt.tumblr.com