Taiteen laitos
puuvilla_486x159.jpg

Porin yksikkö

Taiteen laitoksen Porin yksikön tehtävänä on visuaalisen kulttuurin ja luovan talouden prosessien opetus ja tutkimus. Yksiköllä on kaksi maisteriohjelmaa, visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma ja Creative Business Management -maisteriohjelma, joista jälkimmäinen yhdessä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Yksiköllä on lisäksi taiteen tohtorin tutkintoon johtavaa jatkokoulutusta ja Suomen Akatemia- ja EU-rahoitteisia tutkimushankkeita.

Yksikkö toimii Porin yliopistokeskuksessa, yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston yksiköiden kanssa. Porin yliopistokeskus on neljän yliopiston verkostomaisesti toimiva monialainen tiede- ja taideyhteisö, joka mahdollistaa sisällöllisen yhteistyön kulttuurintutkimuksen, yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja tekniikan aloilla. Opiskelijoiden on mahdollista suorittaa opintoja myös yliopistokeskuksen muissa yksiköissä ns. ristiinopiskelujärjestelmän kautta. Taiteen laitoksen Porin yksikkö tekee tiiviisti yhteistyötä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muiden yksiköiden ja muiden taideyliopistojen kanssa.

Porin yksikön opetuksessa painottuu kriittisen ajattelun ja taiteellisen ja luovan toiminnan vuorovaikutus. Toiminnan perustana on kontekstitietoisuus, alueellinen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus sekä kansainvälisyys. Tutkimuksen ja opetuksen fokuksena on taiteen ja median kontekstien tarkastelu, niiden tuominen ulos akatemiasta ja gallerioista, paikkasidonnaisuus ja kokeelliset interventiot. Yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyy myös uudet kokeelliset tutkimus-, opetus- ja projektitilat Porin Puuvillan alueella.

Bookmark and Share

Yhteystiedot

Aalto-yliopisto
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteen laitoksen Porin yksikkö

Siltapuistokatu 2
PL 181
28101 Pori

Taiteen laitoksen koko henkilökunnan yhteystiedot

Katso myös:

Ajankohtaista

Aalto yliopisto ja Porin kaupunki sopivat yhteistyön vahvistamisesta.

Tiedote 23.10.2013