Tutkimus

Tutkimus Taiteen laitoksella

Tutkimuksessa meitä kiinnostaa taide siellä, missä se tehdään: taiteilijan studiossa, taidekeskustelussa, opetuksessa, näyttelytoiminnassa, kritiikissä. Samoin visuaalisen kulttuurin tutkimus on kiinnostavinta, kun se on lähellä uusien muotojen ja merkitysten syntymistä.

Tutkimustoimintamme perustuu taiteessa, taidekasvatuksessa ja visuaalisessa kulttuurissa toimivien asiantuntijoiden kokemukseen ja kiinnostukseen. Heillä on kokemus, tieto ja taito, joihin perustuva tutkimus avaa aivan uusia ovia. Ja uusia ovia me haluamme avata!

Taiteellinen toiminta on tutkimista. Siinä etsitään ratkaisuja ajatuksen, materiaalien, taidon ja yhteistoiminnan kysymyksiin. Toiminnassa on jo mukana menetelmä, jonka jokainen toimija tunnistaa. Juuri tuo menetelmä voi tuoda uusia ideoita myös tutkimukseen! Taiteellinen tutkimus on meille hyvin tärkeä asia, kaikkien muiden tutkimustapojen rinnalla. Mikään niistä ei yksinään riitä, mutta niiden yhdistelmät osoittavat aivan uuteen suuntaan.

Tutkimuksessa taidon parempi ymmärtäminen, taiteellisen ajattelun käyttäminen, visuaalista koskevan teoreettisen keskustelun laventaminen ja nykytaiteen toimintatapojen ymmärtäminen ja edelleen kehittäminen – siinä ovat keskeisimmät tavoitteemme. Pyrimme kaikin tavoin luomaan uutta keskustelua, jossa tietäminen ja taitaminen ovat käsi kädessä ja ohjaavat toisiaan,

Meiltä valmistuneet taiteen tohtorit toimivat taiteilijoina, opettajina, yrityksissä ja julkisessa hallinnossa. Kaikkia heitä kiinnostaa jatkuvasti ja yhdä uudelleen, kuinka tutkimisen kautta käsityksemme asioita muuntuvat, muuttuvat ja kirkastuvat. Se on uutta tietoa, joka muuttaa meitä ja maailmaa!

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 01.12.2017.