Hollo tutkimussymposium

Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja julkinen pedagogiikka

Aalto-yliopisto
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, taiteen laitos, Hämeentie 135 C, 5krs.


8.-9. lokakuuta 2015

Oppiminen tapahtuu lukuisin tavoin ja mitä moninaisemmissa paikoissa koulun ja koulutuksen ulkopuolella. Keskustelu pedagogiikan laajemmista julkisista ja yhteisöllisistä yhteyksistä nostaa esiin kysymyksiä siitä mitä pedagogiikka on, mitä se tekee, miltä se näyttää ja tuntuu erityisesti institutionaalisten rakenteiden ulkopuolella. Kysymys siitä, missä ja miten kulttuurisia arvoja opitaan ja istutetaan, läpäisee viihteellisen, taloudellisen, julkisen ja arkisen elämämme näyttämön.

Sosiaalisesti sitoutunut taide avaa taiteen toimintapiirin yhä laajempiin kulttuurisiin yhteyksiin. Uudet tavat toteuttaa taiteellista interventiota antavat mahdollisuuden tarkastella taidetta pedagogisena toimintana, jolloin huomio kiinnittyy vallitseviin normatiivisiin, poliittisiin ja taloudellisiin globaaleihin käytäntöihin. Tämän symposiumin tavoitteena on jakaa ja keskustella taiteen tavoista herättää ajattelua ja yhteiskunnallista aktiivisuutta julkisen elämän piirissä. Tapahtuma tuo yhteen taiteilijoita, tutkijoita ja aktivisteja taiteen ja pedagogiikan eri aloilta, tavoitteena ymmärtää paremmin pedagogiikan, taiteen ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Ohjelmaan

 

Keynote-puhujat

Jenny Sandlin

https://sst.clas.asu.edu/jennifer-sandlin

Jenny Sandlin is an Associate Professor in the School of Social Transformation at Arizona State University in Tempe. Her research focuses on the intersections of education, learning, and consumption; as well as on the theory and practice of public pedagogy. She also investigates sites of public pedagogy and popular culture-based, informal, and social movement activism centered on “unlearning” consumerism. Her work has been published in Journal of Curriculum and Pedagogy, Adult Education Quarterly, Qualitative Inquiry, International Journal of Qualitative Studies in Education, Curriculum Inquiry, and Teachers College Record. She has edited, with Peter McLaren, Critical Pedagogies of Consumption(Routledge, 2010) and, with Brian Schultz and Jake Burdick, Handbook of Public Pedagogy (Routledge, 2010).

 

Pilvi Takala

http://www.pilvitakala.com

Pilvi Takala työskentelee Istanbulista ja Amsterdamista käsin. Hän valmistui Kuvataideakatemiasta 2006. Takalan narratiiviset teokset perustuvat paikka- sidonnaisiin performansseihin ja interventioihin, jotka toimivat poikkeuksina arkielämässä. Interventiot pyrkivät tekemään näkyväksi ja kyseenalaistamaan kirjoittamattomia sääntöjä ja jaettuja totuuksia hienovaraisella tavalla tietyssä sosiaalisessa ympäristössä. Interventioihin perustuvat teokset ovat muodoltaan useimmiten videoteoksia, mutta myös valokuvia ja julkaisuja. Takala on palkittu mm. 2013 State Prize For Visual Arts, FI, 2013 Emdash Award, Frieze London, 2011 Prix de Rome Visual Arts 1st Prize, NL.

 

Hollo-instituutti

http://www.hollo-instituutti.fi/web/guest

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 23.09.2015.