Yhteisen opetuksen yksikkö

Yhteinen opetus - yhteinen perusta

Yhteisen opetuksen yksikkö (YOYO) tuottaa koko korkeakoulun yhteiset pakolliset perusopinnot sekä yhteiset valinnaiset opinnot kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritasoilla.

Yksikön kursseilla opiskellaan tietoja ja taitoja, jotka yhdistävät kaikkia korkeakoulun laitoksia ja opiskelijoita. Toiminnan perustan muodostaa taide, joka ymmärretään avoimesti. Taiteen monipuoliset yhteydet tutkimukseen, suunnitteluun, mediaan, talouteen ja tekniikkaan otetaan kaikessa opetuksessa huomioon. Opetuksessa painotetaan ihmislähtöistä, humanistis-kulttuurista näkökulmaa.

Yhteiset opinnot antavat opiskelijoille valmiuksia, joita he voivat hyödyntää omalla alallaan, mutta jotka ovat käyttökelpoisia yli oppiaine- ja ammattirajojen. Kursseilla opiskelija saa taiteen ja suunnittelun keskeisiä taidollisia, tiedollisia ja sosiaalisia valmiuksia. Valmiuksien ja taitojen kartuttamisen ohella opiskelijaa kannustetaan riskinottoon, kokeiluun ja epäonnistumisen hyväksymiseen.

Tavoitteena on taidollinen ja tiedollinen taso, jonka varassa voi toimia edelläkävijänä kansainvälisessä taide- ja suunnittelumaailmassa.

 

Yhteiset pakolliset opinnot

Kaikille yhteiset taiteen ja teorian pakolliset opinnot jakautuvat kolmeen laajaan Taidejaksoon: Taide nyt!, Havainto ja Ajatus. Taidejaksojen aihealueita ovat 1) 2D eli piirustus ja maalaus, 2) 3D eli kuvanveisto, 3) 4D eli aika- ja paikkasidonnainen taide, 4) väri- ja havainto-opetus, 5) nykytaide, 6) taiteen ja kulttuurin historia ja teoria. Yhteisiin pakollisiin opintoihin kuuluvat näiden lisäksi ns. Aalto-opinnot, akateemiset opiskelutaidot sekä kieli- ja viestintäopinnot, joita yksikkö koordinoi. Kieli- ja viestintäopinnot järjestetään yhteistyössä Aalto-yliopiston kielikeskuksen ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun viestinnän laitoksen kanssa.

 

Valinnaiset opinnot

Yksikkö järjestää myös yllä mainittujen taidejaksojen aihealueiden mukaisia, kaikille korkeakoulun opiskelijoille avoimia valinnaisia kursseja. Yhteisen opetuksen yksikön taidegrafiikan studioissa on mahdollista opiskella metalligrafiikan, puupiirroksen, litografian ja serigrafian kursseilla.

 

Lisätietoa:

Suunnittelija
Mari Kekola
+358 50 411 0884
mari.seppala(at)aalto.fi

Opintokoordinaattori
Nina Sjölund
+358 50 380 6541
​nina.sjolund(at)aalto.fi

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 26.10.2016.